Monday, 18 April 2011

DarI aLaM...(^_^)

Assalammualaikum w.b.t.

Alhamdulillah,masih ada lagi PerKonGsIan UNtuK PEmBacA  DAN diri  SayA sENdIrI…iNi  antara Doa Di qalBi..

“Wahai Tuhanku,lapangkanlah bagiku dadaku,dan mudahkanlah bagiku tugasku,dan lepaskanlah simpulan dari lidahku SuPayA  mereka faham pErkatAAnku..”

Tertarik deNgan Karya UMMU SAKINAH HJ.MUHAMMAD…Analogi Sebatang Pokok

BelajarlAh DarIpada kEsabARan Dan kETabAHan SebatanG pOHoN.POHoN yang bESar MaMpU Menahan ribut dan TAuFan kERanA Ia MemPunYAI BatANG yANg kUKuh Dan kUAt.
BeRMulA dARi bEnIH yAnG Kecil,Ia TUmbUH mEnJaDI pOHoN YanG BesAR Dan SEmaKin   kUaT aKaRnyA.SebElUM MenJAdi SEbAtANg pOHoN yAnG KuaT,Ia bELaJaR mENahAN tERiknyA MaTahArI,kuATnyA aNgiN,diNGInnYA hUJaN dan GanGGuaN dARipada MaNuSIa juga haiWan.
sETelAh melalui SemUa ITulAh,DarIpADa SEBijI BEnIH YaNg TIdAK terLihAt,mEnjAdi TUnAs YaNg bERCamBAh Dan AKhiRNya BerTUkAr mENjaDI PohOn YanG BesAR.
MArI Kita jadi manusia yang tidak KAlah DEnGan kEadAAN dAN SUASANA.sEPeRTI IKaN di lautan masin,meskipun SekiTarNya MaSin nAmun DagInGnYA tetap tawar.

Selain e2,Karya Pahrol Mohamad Juoi…Pohon Iman

AkHLaK uMPaMa BuAh PaDa pOhoN ImaN.AKAR tUnjAnG pada PohOn iTu AdaLaH PerSOaLaN IMaN,BatANgnya AdalAH rUKun ISLAM,DahAnnya PerSOaLaN FaRDhU KifAYah,RanTIngnYA UmpAMa AmAlAn-amalan Sunat MaNakALa AkHLak  adALah buahnya.

SesuNgguhnya,RevOLusI AKhlAk Inilah yang dinantikan oleh manusia kini.Hanya dengan inilah kemajuan teknologi dan ketinggian tamadun material akan dapat menjamin kesejahteraan hidup manusia pada alaf akan datang…

No comments:

Post a Comment